Зміст Книги Урантії

Повний зміст та перелік документів Книги Урантії

Частина Ⅰ ― Центральний Всесвіт і Надвсесвіти (стор. 21-354)
Складається з 31 документа. У першій частині описується вищий рівень світобудови. Частина починається з концепції вічного і нескінченного Бога. Детально викладається концепція Трійці, Рая, класифікація небесних створінь, принципи управління Всесвітами, а також програма сходження врятованих смертних.

Частина Ⅱ ― Локальний Всесвіт (стор. 357-648)
Складається з 25 документів, в яких описано наш локальний Всесвіт і його численних мешканців, категорії Ангелів та їх служіння відповідно до божественного плану світобудови, деякі аспекти організації матерії, а також населені світи смертних і перспективи їх розвитку.

Частина Ⅲ ― Історія Урантії (стор. 651-1319)
Складається з 63 документів, в яких зібрані вичерпні відомості щодо походження нашої планети, історії її розвитку, призначення людини і загальної долі людства. Зображена панорама розвитку цивілізації та її інститутів (релігійних культів, шлюбу); описано процес становлення держави, планетарний режим вишнього керування Урантією; вказано причини духовної ізоляції нашої планети.

Частина Ⅳ ― Життя і вчення Ісуса (стор. 1323-2097)
Складається з 77 документів, в яких детально описано життя Ісуса, включаючи його дитинство, отроцтво і юність. Описані його численні подорожі, бесіди та проповіді, а також події, які привели до його розп'яття, смерті і воскресіння. Ⅳ частина Книги Урантії ілюструє концепції, представлені в перших трьох частинах в тому сенсі, як вони були проявлені у житті Ісуса і його вченнях.